Language

Shri Ram Aarti

God / Goddess image
Shri Ram Aarti
Body

Shri Ram Aarti 

॥ Shri Ram Ji Aarti॥

 

Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman,Haran Bhavbhay Darunam। (1)

Nav Kanj Lochan, kanj Mukh KarKanj Pad Kanjarunam॥ (2)

 

Kandarp Aganit Amit Chhavi,Nav Neel Neerad Sundaram। (3)

Pat Peet Maanahu Tadit Ruchi-Shuchi Naumi Janak Sutavaram॥ (4)

 

Bhaju Deenbandhu Dinesh Danav Daitya Vansh Nikandanam। (5)

Raghunand Anand Kand Kaushal Chandra Dasharath Nandanam॥ (6)

 

Shir Mukut Kundal Tilak Charu Udar Ang Vibhushanam। (7)

Ajanubhuj Shar Chap Dhar Sangram Jit Khardushnam॥ (8)

 

Iti Vadati Tulsidas,Shankar Shesh Muni Man Ranjanam। (9)

Mam Hriday Kanj Nivas Kuru, Kaamadi Khal Dal Ganjanam॥ (10)

 

Man Jahi Raacheu Milahi So Var Sahaj Sundar Sanvaro। (11)

Karuna Nidhaan SujaanSheel Saneh Janat Ravro॥ (12)

 

Aehi Bhanti Gauri Asis Sun Siya Sahit Hiy Harshit Ali। (13)

Tulsi Bhavanihi Poojee Puni Puni Mudit Man Mandir Chali॥ (14)

॥ Sortha॥

Jaani Gauri anukool Siya hiya harashu na jai kahi |
Manjul mangal mool Baam ang pharakan lage ||