Language

Vishnu ji ki Aarti

God / Goddess image
Vishnu ji

||Shri Vishnu ji Aarti||

Om Jai Jagadish Hare, Swami Jai Jagadish Hare|
Bhakt Jano Ke Sankat,  Kshan Men Door Kare ||
Om Jai Jagadish Hare |

Jo Dhyaave Phal Paave, Dukh Binse Man Kaa |
Swami Dukh Bin Se Man Kaa |
Sukh Sampati Ghar Aave, Kasht Mite Tan Kaa ||
Om Jai Jagadish Hare |

Maat Pita Tum Mere, Sharan Gahoon mai Kiski |
Swami Sharan Gahoon mai Kiski |
Tum Bin Aur Na Dooja, Aas Karoon Jiski ||
Om Jai Jagadish Hare

Tum Pooran Paramatma, Tum Antaryami ||
Swami Tum Antaryami |
Paar Brahm Parameshwar, Tum Sabke Swami ||
Om Jai Jagadish Hare |

Tum Karuna Ke Saagar, Tum Paalan Karta |
Swami Tum Paalan Karta |
Main Moorakh Khal Kaami, Kripa Karo Bharta ||
Om Jai Jagadish Hare |

Tum Ho Ek Agochar, Sab Ke Praan Pati |
Swami Sab Ke Praan Pati |
Kis Vidhi Miloon Dayamaya, Tum Ko Main Kumati ||
Om Jai Jagdish Hare |

Deen Bandhu Dukh Harta, Thaakur Tum Mere |
Swaami Rakhshak Tum Mere
Apne Haath Uthao, Dwaar Pada Tere ||
Om Jai Jagadish Hare |

Vishay Vikaar Mitaao, Paap Haro Deva |
Swami Paap Haro Deva |
Shradha Bhakti Badhao, Santan Ki Seva ||
Om Jai Jagadish Hare |

Shri Jagadish ji ki aarti, jo koi nar gave |
Swami jo koi nar gaave |
Kahat Shivanand Swami, Sukh Sampati Pave ||
Om Jai Jagadish Hare |