Language

Krishna ashtakam

God / Goddess image
Krishna ashtakam
Body

Krishna ashtakam

॥ Atha Shri Krishnashtakam ॥

 

Vasudeva Sutam DevamKansa Chanura Mardanam।

Devaki ParamanandamKrishnam Vande Jagadgurum॥1॥

 

Atasi Pushpa SankashamHara Nupura Shobhitam।

Ratna Kankana KeyuramKrishnam Vande Jagadgurum॥2॥

 

Kutilalaka SamyuktamPurnachandra Nibhananam।

Vilasat KundaladharamKrishnam Vande Jagadgurum॥3॥

 

Mandara Gandha SamyuktamCharuhasam Chaturbhujam।

Barhi Pinchhava ChudangamKrishnam Vande Jagadgurum॥4॥

 

Utphulla PadmapatrakshamNila Jimuta Sannibham।

Yadavanam ShiroratnamKrishnam Vande Jagadgurum॥5॥

 

Rukmini Keli SamyuktamPitambara Sushobhitam।

Avapta Tulasi GandhamKrishnam Vande Jagadgurum॥6॥

 

Gopikanam KuchadvandvaKumkumankita Vakshasam।

Shriniketam MaheshvasamKrishnam Vande Jagadgurum॥7॥

 

Shrivatsankam MahoraskamVanamala Virajitam।

Shankhachakradharam DevamKrishnam Vande Jagadgurum॥8॥

 

Krishnashtaka Midam PunyamPratarutthaya Yah Pathet।

Kotijanma Kritam PapamSmaranena Vinashyati॥

 

॥ Iti Shri Krishnashtakam Sampurnam ॥