Language

Saraswati ashtakam

God / Goddess image
Saraswati ashtakam
Body

Saraswati ashtakam

॥ Shri Saraswati Ashtakam ॥

 

॥ Shatanika Uvacha ॥
 

Mahamate MahaprajnaSarvashastravisharada।

AkshinakarmabandhastuPurusho Dwijasattama॥1॥

 

Marane YajjopejjapyamYam Cha Bhavamanusmaran।

Param PadamavapnotiTanme Bruhi Mahamune॥2॥

 

॥ Shaunaka Uvacha ॥
 

Idameva MaharajaPrishtavamste Pitamahah।

Bhishmam Dharmavidam ShreshthamDharmaputro Yudhishthirah॥3॥

 

॥ Yudhishthira Uvacha ॥
 

Pitamaha MahaprajnaSarvashastravisharadah।

Brihaspatistuta DeviVagishena Mahatmana।

Atmayam DarshayamasamSurya Kotisamaprabham॥4॥

 

॥ Saraswatyuvacha ॥
 

Varam Vrinishva BhadramTe Yatte Manasi Vidyate।

 

॥ Brihaspatiruvacha ॥
 

Yadi Me Varada DeviDivyajnanam Prayachchha Nah॥5॥

 

॥ Devyuvacha ॥
 

Hanta Te NirmalajnanamKumatidhwamsakaranam।

Stotrananena Yo BhaktayaMam Stuwanti Manishina॥6॥

 

॥ Brihaspatiruvacha ॥
 

Labhate Paramam JnanamYataparairapi Durlabham।

Prapnoti Purusho NityamMahamaya Prasadatah॥7॥

 

॥ Saraswatyuvacha ॥
 

Trisandhyam Prayato NityamPathedashtakamuttamam।

Tasya Kanthe Sada VasamKarishyami Na Samshayah॥8॥

 

॥ Iti Shripadmapurane Saraswati Ashtakam Sampurnam ॥