Language

Kaal bhairav ashtakam

God / Goddess image
Kaal bhairav ashtakam
Body

Kaal bhairav ashtakam

॥ Kaal Bhairava Ashtakam ॥

 

Devrajasevyamanapavananghripangkajam vyalyajnyasutramindushekharam kripakaram। Naradadiyogivrindavanditam digamabaram Kashikapuradhinathakalabhairavam bhaje॥1॥

 

Bhanukotibhasvaram bhavabdhitarakam param nilakanthamipsitarthadayakam trilochanam। Kalakalamambujakshamakshashoolamaksharam Kashikapuradhinathakalabhairavam bhaje॥2॥

 

Shoolatankapashdandapanimadikaranam syamakayamadidevamaksharam niramayam। Bhimavikramam prabhuvichitratandavapriyam Kashikapuradhinathakalabhairavam bhaje॥3॥

 

Bhuktimuktidayakam prashtacharuvigraham bhaktavatsalam sthitam samastalokavigraham। Vinikvannmanojnahemakinginilasatkatim Kashikapuradhinathakalabhairavam bhaje॥4॥

 

Dharmasetupalam tvadharmanashakam karmapashamochakam susharmadayakam vibhum। Svarnavarnasheshapashashobhitangamandalam Kashikapuradhinathakalabhairavam bhaje॥5॥

 

Ratnapadukaprabhabhiramapadayugmakam nityamadvitiyamishtadaivatam niranjanam। Mrutyudarpnashanam karaladamshtromokshanam Kashikapuradhinathakalabhairavam bhaje॥6॥

 

Attahasabhinnapadmajandakoshasantatim drishtipatanashtapapajalamugrashasnam। Ashtasiddhidayakam kapalamalikadharan Kashikapuradhinathakalabhairavam bhaje॥7॥

 

Bhutasanghanayakam vishalakirtidayakam Kashivasalokapunyapapashodhakam vibhum। Nitimargakovidam puratanam jagatpatim Kashikapuradhinathakalabhairavam bhaje॥8॥

 

Kala Bhairavashtakam pathanthi ye manoharam jnanamuktisadhnam vichitrapunyavardhanam। Shokamohadainyalobhakopatapanashanam te prayanti Kalabhairavanghrisannidhim dhruvam॥9॥

 

|| Iti Shrimad Shankaracharyavirachitam Kala Bhairavashtakam Sampurnam ||