Language

Shiv Tandav Stotram

God / Goddess image
Shiv Tandav Stotram
Body

Shiv Tandav Stotram

The Shiva Tandava Stotram comprises a collection of hymns or praises (stotras) attributed to King Ravana, spontaneously created in honor of Lord Shiva. 

These verses extol the magnificence and divine abilities of Lord Shiva and consist of 1008 Sanskrit verses. This profoundly eloquent expression of devotion portrays Lord Shiva not only as the embodiment of the dance of Tandava or as possessing physical characteristics, but also delves into a deeper understanding of His nature. The stotra depicts Lord Shiva's role as the conqueror of death. 

In the concluding verse, despite his worldly possessions, Ravana humbly implores the Lord, "When will I attain true happiness?"

|| Shiv Tandav Stotram ||

 

Jatata vigalajjala Pravaha pavitasthale
Galeavalambya Lambitam Bhujangatungamalikam ।
Damad Damad Damaddama Ninadavadamarvayam
Chakara Chandtandavam Tanotu Nah Shivah Shivam ॥ 1 ॥

Jata Kata Hasambhrama Bhramanilimpanirjhari
Vilolavichivalarai Virajamanamurdhani ।
Dhagadhagadhagajjva Lalalata Pattapavake
Kishora Chandrashekhare Ratih Pratikshanam Mama ॥ 2 ॥

Dharadharendrana Ndinivilasabandhubandhura
Sphuradigantasantati Pramodamanamanase ।
Krupakatakshadhorani Nirudhadurdharapadi
Kvachidigambare Manovinodametuvastuni ॥ 3 ॥

Jata Bhujan Gapingala Sphuratphanamaniprabha
Kadambakunkuma Dravapralipta Digvadhumukhe ।
Madandha Sindhu Rasphuratvagutariyamedure
Mano Vinodamadbhutam Bibhartu Bhutabhartari ॥ 4 ॥

Sahasra Lochana Prabhritya Sheshalekhashekhara
Prasuna Dhulidhorani Vidhusaranghripithabhuh ।
Bhujangaraja Malaya Nibaddhajatajutaka
Shriyai Chiraya Jayatam Chakora Bandhushekharah ॥ 5 ॥

Lalata Chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha
Nipitapajnchasayakam Namannilimpanayakam ।
Sudha Mayukha Lekhaya Virajamanashekharam
Maha Kapali Sampade Shirojatalamastunah ॥ 6 ॥

Karala Bhala Pattikadhagaddhagaddhagajjvala
Ddhanajnjaya Hutikruta Prachandapajnchasayake ।
Dharadharendra Nandini Kuchagrachitrapatraka
Prakalpanaikashilpini Trilochane Ratirmama ॥ 7 ॥

Navina Megha Mandali Niruddhadurdharasphurat
Kuhu Nishithinitamah Prabandhabaddhakandharah ।
Nilimpanirjhari Dharastanotu Krutti Sindhurah
Kalanidhanabandhurah Shriyam Jagaddhurandharah ॥ 8 ॥

Praphulla Nila Pankaja Prapajnchakalimchatha
Vdambi Kanthakandali Raruchi Prabaddhakandharam ।
Smarachchidam Purachchhidam Bhavachchidam Makhachchidam
Gajachchidandhakachidam Tamamtakachchidam Bhaje ॥ 9 ॥

Akharvagarvasarvamangala Kalakadambamajnjari
Rasapravaha Madhuri Vijrumbhana Madhuvratam ।
Smarantakam Purantakam Bhavantakam Makhantakam
Gajantakandhakantakam Tamantakantakam Bhaje ॥ 10 ॥

Jayatvadabhravibhrama Bhramadbhujangamasafur
Dhigdhigdhi Nirgamatkarala Bhal Havyavat ।
Dhimiddhimiddhimidhva Nanmrudangatungamangala
Dhvanikramapravartita Prachanda Tandavah Shivah ॥ 11 ॥

Drushadvichitratalpayor Bhujanga Mauktikasrajor
Garishtharatnaloshthayoh Suhrudvipakshapakshayoh ।
Trushnaravindachakshushoh Prajamahimahendrayoh
Sama Pravartayanmanah Kada Sadashivam Bhaje ॥ 12 ॥

Kada Nilimpanirjhari Nikujnjakotare Vasanh
Vimuktadurmatih Sada Shirah Sthamajnjalim Vahanh ।
Vimuktalolalochano Lalamabhalalagnakah
Shiveti Mantramuchcharan Sada Sukhi Bhavamyaham ॥ 13 ॥

Nilimp Nathnagari Kadamb Maulamallika-
Nigumphanibharksharanam Dhushnikamnohar: ।
Tanotu No Manomudam Vinodininamhanishan
Parishray Paran Padan Tadgajatvishayan Chyah ॥ 14 ॥

Prachanda Vadwanal Prabhashubhapracharani
Mahashtasiddhikamini Janavahoot Jalpana ।
Vimukt Vaam Lochno Vivahkalikdhwanihi
Shiveti Mantrabhusha Jagjjaya Jayatam ॥ 15 ॥

Idam Hi Nityameva Muktamuttamottamam Stavam
Pathansmaran Bruvannaro Vishuddhimeti Santatam ।
Hare Gurau Subhaktimashu Yati Nanyatha Gatim
Vimohanam Hi Dehinam Sushankarasya Chintanam ॥ 16 ॥

Puja Vasanasamaye Dashavaktragitam,
Yah Shambhupujanaparam Pathati Pradoshhe ।
Tasya Sthiram Rathagajendraturangayuktam,
Lakshmim Sadaiva Sumukhim Pradadati Shambhuh ॥ 17 ॥

Iti Shriravan Kritam
Shiv Tandav Stotram Sampoornam